สัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง

 

สามารถสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอร์นได้จากลิงค์ด้านล่าง

 

 

สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์    

โปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์นี้ เป็นสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงร่วมกันของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์ฟอนต์ในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการแบ่งปันความรู้และพัฒนาโปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์นี้

(1) อนุญาตให้ใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและอนุญาตให้ทำซ้ำโปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์นี้ได้ รวมทั้งอนุญาตให้ได้ศึกษา ดัดแปลง และแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้จะต้องไม่นำโปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์นี้และโปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์ที่ดัดแปลงออกจำหน่าย เว้นแต่เป็นการจำหน่ายรวมติดไปกับโปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงอื่น

(2) ก่อนดำเนินการดัดแปลงโปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์ จะต้องแจ้งให้เจ้าของสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(3) เมื่อดัดแปลงโปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์นี้แล้ว ห้ามผู้ดัดแปลงใช้ชื่อฟอนต์เดิม รวมทั้งห้ามใช้ชื่อเจ้าของสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงและผู้สร้างสรรค์โปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์นี้ ในสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงโปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์ที่ได้ดัดแปลง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง

(4) ผู้ดัดแปลงโปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงนี้จะต้องยินยอมให้โปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์ ที่ดัดแปลงสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงใหม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมเช่นเดียวกันกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนี้เช่นกัน

ข้อถือสิทธิ
เจ้าของสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงไม่รับประกันการใช้งานโปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์และไฟล์ที่เกี่ยวข้องนี้แต่อย่างใด ไม่มีการรับรองว่าโปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์นี้จะทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น และไม่มีการรับรองว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ไม่มีและไม่รับรองว่าจะมีการให้คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับโปรแกรมสัตว์ใต้ท้องทะเล|เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงฟอนต์นี้

Templates by